Actualitat - Veure més notícies...

 

 

Informació i comunicats per a les famílies (situació COVID19):

 

Pla de desconfinament:

Pla de desconfinament:

Enllaç al moodle:

Enllaç al moodle:

Informacions i comunicats Covid-19:

 • Carta a les famílies - 24/04/2020

  Benvolguda família,

   

  Esperem que tots us trobeu bé de salut en aquestes circumstàncies tan complexes que estem vivint.

   

  Com ja sabeu, el 14 d’abril va començar el tercer trimestre i, segons les indicacions del Departament d’Educació que havíem rebut, les activitats curriculars que realitza l’alumnat s’han d’avaluar. Ara bé, us volem explicar que, un cop rebudes les instruccions que clarifiquen i donen les pautes concretes per a desenvolupar aquest tercer trimestre, aquesta avaluació no pot “perjudicar” l’alumnat, de manera que pot mantenir o millorar la qualificació que tenia en les dues primeres avaluacions però no baixar-la.

   

  El professorat de cada equip educatiu ja ha planificat i està plantejant tasques i activitats al seu alumnat, activitats que es programen de manera setmanal i estan coordinades per la persona tutora del grup. Tenen un caràcter educatiu i han de servir per aprendre, ampliar coneixements i consolidar capacitats, i han de servir per a millorar la qualificació que tenen fins ara. 

   

  Per aquell alumnat que no va aprovar la primera o la segona avaluació, també és el moment de realitzar les activitats de recuperació.

   

  El curs està previst que finalitzi segons el calendari previst, el 19 de juny de 2020 i no sabem si abans es podrà tornar a l’activitat lectiva presencial. Per a qualsevol aclariment, el primer contacte sempre és la persona tutora.

   

  Que vagi tot molt bé.

   

  Jesús Castillo Cervelló

  Director

  Lleida, 24 d’abril de 2020

 • Carta a les famílies - 27/03/2020
  Benvolguda família
   
  Esperem que us trobeu bé de salut.
   
  Recordeu que el dia 12 de març, la Conselleria d'Educació va decidir que els tots centres educatius havien de romandre tancats per un període de 15 dies, fins el 27 de març inclòs. Durant aquest període de tancament dels centres, el Departament d'Educació ens van indicar que havíem d'aturar els processos que estaven en marxa, com ara les avaluacions o les prenscripcions, i que les activitats que el professorat pogués fer amb l'alumnat havien de tenir un caràcter educatiu però no avaluatiu. Ha estat una situació com d'aturada, tot i que el professorat ha continuat en contacte i acompanyant l'alumnat i ha aprofitat per formar-se i reestructurar la seva tasca.
   
  Ara, ja ens han comunicat que aquesta situació de confinament i tancament dels centres educatius s'allargarà i el Departament ha indicat que cal reprendre l'activitat escolar.
   
  Per una banda, en els nivells educatius que encara no havien acabat la segona avaluació, aquesta es dóna per finalitzada amb data 12 de març. Durant la propera setmana el professorat tancarà aquesta segona avaluació.
   
  Per altra banda, la tercera avaluació començarà després de Setmana Santa. Així, es reempendran les activitats curriculars de manera no presencial. Des del centre, posarem tots els nostres mitjans per facilitar l'alumnat la continuïtat del seu procés d'aprenentatge. Som conscients que aquesta situació extraordinària requerirà de mesures excepcionals i de flexibilitat, i que l'avaluació haurà de ser diferent. 
   
  Sobretot volem transmetre que no es tracta de generar inquietuds als vostres fills, ni més pressió a una situació molt complicada, al contrari, volem acompanyar i facilitar al màxim el procés d'aprenentatge i educatiu dels vostres fills i filles.
   
  No tingueu cap dubte que tot el professorat posarà tot el seu saber fer per fer front aquesta situació, des les tutories s'intentara resoldre els dubtes que puguin sorgir, i l'equip directiu està a la vostra disposició. En aquests moments escola i família hem de tenir la màxima complicitat i suport mutu. 
   
  També treballem conjuntament amb l'AMPA i a través seu podeu participar fent arribar les vostre inquituds i propostes.  
   
  Estem per ajudar-vos. Molta força i afrontem aquesta situació en positiu. Ens en sortirem i bé.
   
  Jesús Castillo Cervelló
  Director
  Lleida, 27 de març de 2020
 • Carta a les famílies - 03/04/2020

  Benvolguda família,

   

  En primer lloc, desitjar que estigueu bé de salut.

   

  Com ja deveu saber, el confinament s’ha allargat i el Departament d’Educació ha decidit que després de les vacances de Setmana Santa, a partir del 14 d’abril, es reprendran les activitats lectives de manera telemàtica i que aquestes activitats podran tenir un caràcter avaluatiu.

   

  El professorat de l’institut ha preparat les activitats que hauran de realitzar tot l’alumnat, mitjançant la pàgina web del centre en l’apartat “ACTIVITTATS PER A L’ALUMNAT #quedat a casa”, on les trobareu organitzades per nivells i matèries. També s’utilitzarà el correu que disposa tot l’alumnat, @institutguindavols.cat.

   

  Som conscients de la situació complexa que tothom està vivint i per això volem posar l’accent en què es tracta d’anar treballant la tercera avaluació, però sense incrementar la pressió a les famílies; així les activitats estaran coordinades des de la tutoria i tindran un ritme setmanal. El contacte preferent per a les famílies és precisament la persona tutora.

   

  Esperem poder tornar a realitzar les classes presencials abans de la finalització del curs escolar. Estem a la vostra disposició i per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb el centre pels canals habituals.

   

  Que vagi el millor possible. Segur que ens en sortirem.

   

  Jesús Castillo i Cervelló

  Director

  Lleida, 3 d’abril de 2020

 • Suspensió dels procediments i tràmits administratius

  El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

   

  A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

   

  - Sol·licitud de títols i certificats

  - Proves d’accés als diversos ensenyaments

  - Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats

  - Proves d’avaluació de competències de sisè de primària

  - Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris

  - Concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

  - Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació

  - Incorporació a la borsa de treball de personal docent

  - Provisió i selecció del personal docent

  - Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics

  - Concurs de selecció de directors de centres públics

  - Provisió i selecció del personal d'administració i serveis del Departament

  - Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius

  - Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius

  - Concessió i extinció de concerts educatius

  - Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes

  - Accés a la informació pública

  - Accés a la informació estadística

   

  El Departament continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual.

 • Comunicat en relació als tràmits al dept. d'educació

  Comunicat del Sr. Carles Vega, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida.


  Benvolguts, benvolgudes,


  Atesa la situació creada per la pandèmia del covid-19, i seguint les instruccions que se’ns fa arribar des dels departaments de Salut i de Presidència, els Serveis Territorials a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran avui no estan oberts a l'atenció al públic i iniciarem un règim de treball intern per a la cobertura dels serveis bàsics i essencials. Això comporta que els tràmits i procediments habituals i que estiguin oberts s’hauran de gestionar a través dels següents canals:


  Per adreçar-vos a la Generalitat, podeu utilitzar els canals següents:
  - Per fer tràmits en línia: http://tramits.gencat.cat
  - Per presentar documentació amb petició genèrica: http://seu.gencat.cat
  - Per demanar informació i suport telefònic: el telèfon d’atenció ciutadana 012
  - Per fer consultes: formulari en línia http://gen.cat/contacte


  També podeu consultar tota la informació sobre coronavirus als webs:
  - http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus: informació sanitària oficial
  - http://coronavirus.gencat.cat: informació general de diversos àmbits (consum, mobilitat...)

Projectes de centre - allò que ens fa diferents

Pla lector

El Pla Lector és un projecte que consisteix a incloure en l’horari de l’alumnat una hora de lectura setmanal, és a dir, destinada específicament a aquesta activitat.

Treball per projectes

Treballem per projectes i potenciem el treball col·laboratiu.

APrenentatge Servei

L'alumnat de 3r d'ESO desenvolupa un projecte d'Aprenentatge Servei (APS) que li permet implicar-se en iniciatives d'entorn de caire social, col·laboratiu, esportiu i/o ètic.

Coeducació

Projecte d’innovació educativa centrat en la coeducació, és a dir, en l’aplicació de mesures educatives per garantir la igualtat d’oportunitats per a nois i noies.

Educació per a la Salut

L’objectiu principal del programa d’Educació per a la Salut és promoure activitats per tal d’aconseguir que l’alumnat adquireixi les competències necessàries que els permeti viure d’acord amb els valors fonamentals d’una vida saludable.

Pla TAC

Amb el que nostre alumnat assoleix competències digitals a nivell tecnològic i étic des de tots els àmbits de l'aprenentatge.

Emprenedoria

El nostre centre és innovador i proactiu en la incorporació de continguts i iniciatives d'emprenedoria en l'àmbit educatiu.

Treballs de Recerca

El nostre centre dóna molta importància a la competència en recerca, perquè entenem que és especialment útil per a la resolució de problemes i dificultats no només en la vida acadèmica del nostre alumnat, sinó també en la seva vida en general, ja sigui professional o personal.

Learn-Aprendre-Learnen

Conneix el nostre Pla Integral per al foment de les Llengües Estrangeres.

Qualitat i millora

L'Institut Guindàvols va ser el primer centre educatiu de les comarques de Lleida en obtenir la certificació ISO 9001, l'any 2006.

Esport a l'escola

El nostre centre participa activament en aquest pla d'àmbit català de promoció de l'esport escolar.

Mediambient

El lema del nostre projecte mediambiental és "Les teves deixalles són un regal".

Teatre

Un Món de ... il·lusions. Teatre de Motxilla, Teatre Persistent i molt més.

Programes on participem activament

 • Smart mobility - Erasmus+

Xarxa d'entitats col·laboradores

 • ONCE
 • Museu de Lleida
 • Museu d'Art La Panera
 • Troballes Empresa d'inserció
 • Institut Municipal d'Ocupació
 • Moviment d'Innovació Educativa
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Internacional de la Rioja
 • Universitat Internacional de València
 • Consell Municipal FP i Ocupació LLeida