Institut Guindàvols al PQiMC

La nostra participació al Projecte de Qualitat i Millora Contínua actualment es desenvolupa en la Xarxa E3 amb centres educatius de les Terres de Lleida.

Projecte de Qualitat i Millora Contínua

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua, creat per l’ Ordre EDU/432/2006, té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.

Pàgina web del PQiMC

Blog del PQiMC

Certificació ISO

Certificació ISO

L'Institut Guindàvols va ser el primer centre educatiu de les comarques de Lleida en obtenir la certificació ISO 9001, l'any 2006.

Des de llavors ha estat certificat en aquesta norma i s'ha recertificat en tres ocasions.