PEC
Projecte Educatiu de Centre
ICP
Identitat i Caràcter Propi
OA
Objectius Anuals
NOF
Normes d'Organització i Funcionament
CCE
Carta de Compromís Educatiu
PLC
Projecte Lingüístic de Centre
POC
Pla d'Organització de Centre