1. Calendari del curs

Inici de classes:  6   i  12 de setembre

Acabament de classes : 21 de juny per a ESO  i  1r de Batxillerat

                                        

2. Inici de les classes al setembre: (1r dia)

6 de setembre

 • ESO:
  • 1r ESO: 09:00 h (sortida a les 10:45 h)
  • 2n ESO: 10:00 h (sortida a les 11:30 h)
  • 3r ESO: 10:30 h (sortida a les 11:45 h)
  • 4t ESO: 11:00 h (sortida a les 12:15 h)

 

12 de setembre

 • Batxillerat:
  • 1r curs: 09:00 h (sortida a les 10:00 h)
  • 2n curs: 11:00 h (sortida a les 12:00 h)
 • Cicles formatius de Grau Mitjà:
  • 1r curs: 10:00 h (sortida a les 12:00 h)
  • 2n curs: 11:30 h (sortida a les 12:30 h)
 • Cicles formatius de Grau Superior:
  • 1r curs: 16:00 h (sortida a les 17:30 h)
  • 2n curs: 16:30 h (sortida a les 17:30 h)
 • Curs d’especialització en Fabricació additiva:
  • 18:00 h

 

3. Horari marc dels grups

 • ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà : de 8:15 a 14:40 h
 • Cicles formatius de Grau Superior: de 15 a 21 h
 • Curs d’especialització en Fabricació Additiva:de 18 a 21 h

 

4. Vacances

Nadal : Del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024

Setmana Santa: Del 23 de març a l’1 d’abril de 2024

 

5. Dies festius de lliure disposició

 • Divendres 13 d’octubre 2023
 • Dijous 7 de desembre 2023
 • Divendres 9 de febrer de 2024
 • Dilluns 12 de febrer 2024
 • Dilluns 13 de maig 2024