Pla TAC

Tecnologies per a l'Aprenentage i el Coneixement

El curs 2014-15 es va posar en marxa el PLA TAC que té com a objectiu prioritari promoure l’ús de les noves tecnologies en contextos d’aula. Al llarg del curs es van posar en marxa propostes que incloien l’ús de l’ordinador a l’aula i el treball amb plataformes virtuals amb alumnat de 1r d’ESO, com a pla pilot.

Aquest curs 2015-16 entra en funcionament de forma generalitzada amb alumnat de 1r i 2n d’ESO, malgrat s’estiguin duent a terme iniciatives des dels diferents departaments al segon cicle d’ESO i el Batxillerat.

 

 

 


 

 

El PLA TAC aquest curs té com a objectius generals:

  • Consolidar el treball iniciat a 1r d’ESO
  • Donar continuïtat al pla en el nivell de 2n d’ESO.
  • Coordinar totes les actuacions relacionades amb l’ús de les TAC des de l’Equip de Millora i Coordinació TAC.

 

 

 


 

Entre els objectius prioritaris es destaquen:

  • Continuar millorant l’equipament tecnològic per endegar amb garanties el PLA TAC. El present curs s’ha ampliat l’equipament TAC amb la compra de 30 ordinadors portàtils que es troben a disposició de tot el professorat per fomentar el seu ús a l’aula.
  • Fer créixer el banc de recursos TAC que garanteixin el suport al professorat en l’ús de materials existents a la xarxa i en la creació dels mateixos, per departament.
  • Oferir suport a l’alumnat en l’aprenentatge i ús de les eines digitals.
  • Dinamitzar els EVA.
  • Fomentar i donar continuïtat al pla formatiu per al professorat que es basa en l’assessorament en el coneixement i ús de recursos TAC, suport i ajuda per a la creació de materials educatius i la seva aplicació a l’aula.
  • Seqüenciar els objectius TAC al llarg de l’ESO i el Batxillerat per garantir l’assoliment de les competències TAC.
  • Promoure l’ús de les TAC en el treball habitual de l’alumnat a l’aula des de totes les matèries. Cal cercar metodologies que integrin el treball col·laboratiu amb l’ús de plataformes virtuals (Moodle o altres).

Rebost TAC

En el nostre Rebost TAC trobareu tot un seguit de recursos. Enllaç