Geometria a la Seu vella

Geometria a la Seu vella

El passat 25 d’octubre, alumnat de 4t d’ESO va anar a la Seu Vella per realitzar activitats matemàtiques de mesura indirecta de longituds inaccessibles, utilitzant diferents tipus d’aparells de mesura de longituds i d’angles. Les dades recollides després s’han utilitzat en els càlculs trigonomètrics i geomètrics que han permès determinar les distàncies que es volien mesurar.