En què consisteix?

Es tracta d’un projecte d’innovació educativa centrat en la coeducació, és a dir, en l’aplicació de mesures educatives per garantir la igualtat d’oportunitats per a nois i noies.
El projecte, que funciona des del curs 2008-2009, està gestionat per un equip de millora format per un total de 17 membres del professorat, representants dels diferents departaments didàctics i àrees de coneixement presents al centre.

Objectius

Es dissenyen accions educatives concretes i a llarg termini per tal d’aconseguir un seguit d’objectius, com ara:
  1. Prevenir entre l’alumnat situacions i conductes que poden esdevenir l’origen de violències sexistes.
  2. Ajudar l'alumnat a triar el seu currícula, vetllant per garantir la igualtat d'oportunitats entre nois i noies.
  3. Despertar l'interès de l'alumnat pel tema de la igualtat d’oportunitats mitjançant activitats que els ajudin a reflexionar.
  4. Implicar tots els agents educatius (alumnat, família, professorat, direcció, PAS) per corregir totes les situacions discriminatòries.
  5. Fomentar l’ús d’un llenguatge inclusiu, sense rastres androcèntrics ni sexistes.
  6. Potenciar la presència i visibilitat de les dones en els currículums.

 

Activitats

Les actuacions es fan a través de l'acció tutorial:
1) Taller de superació dels estereotips i prejudicis de gènere
2) Taller de prevenció de microviolències de gènere
3) Orientació acadèmica i professional en igualtat
I també de les diferents àrees curriculars, especialment a partir de dates destacades, com ara:
1) Campanya contra la violència de gènere (25 novembre)
2) La Setmana de la ciència (desembre): visibilització de la figura i aportacions de dones científiques
3) Dia internacional de la nena i la dona a la ciència (11 febrer)
4) Dia de la dona (8 març)
5) Sant Jordi des de la mirada coeducativa (23 abril).
Les accions i activitats dutes a terme dins del projecte fins ara estan accessibles a tres espais:

Stop rape now - Guindàvols against gender violence

Guindàvols a les Jornades de Coeducació 2020

Guindàvols a les Jornades de Coeducació 2020

L'INS Guindàvols ha participat a les Jornades virtuals "La coeducació en l'àmbit escolar", celebrades els dies 6, 8 i 13 d'octubre de 2020, explicant el nostre projecte de Coeducació des dels seus inicis, ja fa 12 anys, fins avui i mostrant algunes de les activitats realitzades.