ESOL’alumnat d’ESO NOU al centre ha d’esperar a l’ENTREVISTA D’ACOLLIDA per saber els llibres que ha de comprar.

 

Batxillerat


Cicles Formatius de Grau Mitjà


Cicles Formatius de Grau Superior