Què és el Treball de Recerca?

A Catalunya des de la implantació de la LOGSE, dins el marc del batxillerat es contempla la competència en recerca.

Aquesta competència pren gran importància dins el currículum de l’alumnat de Batxillerat i s’ha consolidat en el Treball de Recerca.

 
El treball de recerca està dirigit a la investigació, al voltant de la qual s’estructuren una sèrie d’activitats i processos orientats pel professorat tutor del centre que permeti a l’alumnat aprofundir sobre un tema d’interès al qual pugui accedir.

 
Per realitzar aquest Treball de recerca l’alumnat haurà d’aplicar un mètode lògic per resoldre problemes i arribar a ratificar o anul·lar la seva hipòtesi de treball. Aquesta hipòtesi pot estar emmarcada dins d’una o varies matèries o àrees del saber.

 
La realització del treball de recerca i la presentació dels resultats té un valor del 10% de la nota final del Batxillerat.

El treball de recerca és, doncs, un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Aquest treball:

  • És una petita investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
  • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
  • Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • Per norma general, es tracta d'un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.

 

Alguns Treballs de Recerca

Com és el Treball de Recerca a Guindàvols?

El nostre centre dóna molta importància a la competència en recerca, perquè entenem que és especialment útil per a la resolució de problemes i dificultats no només en la vida acadèmica del nostre alumnat, sinó també en la seva vida en general, ja sigui professional o personal.

L’INS Guindàvols compta amb una llarga tradició en incentivar l’esperit científic i de recerca del nostre alumnat. Especialment al batxillerat, però també a l’ESO, volem posar èmfasi en la competència investigadora i per això ens prenem molt seriosament el procés d’elaboració i d’avaluació del TR. En aquest procés participa de manera especial el professorat de l’equip educatiu de Batxillerat, però també altres docents d’altres etapes educatives. A l’hora d’avaluar aquesta competència es consideren els tres pilars fonamentals del TR: el procediment d’elaboració, el resultat final o memòria escrita, i l’exposició oral del treball.

També tenim molt clar que hem de projectar les inquietuds de recerca del nostre alumnat fora dels límits físics del nostre institut i és per això que promovem la seva participació en concursos, congressos i jornades de recerca d’àmbit local, regional, estatal i, fins i tot, internacional, amb un èxit més que satisfactori.