1. Calendari del curs:


 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022;
 • Vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022;
 • Festius:
  • 29 de setembre de 2021 – Festa local;
  • 11 d’octubre de 2021 – Dia de lliure disposició;
  • 12 d’octubre de 2021 – Dia de la Hispanitat;
  • 1 de novembre de 2021 – Tots Sants;
  • 6 de desembre de 2021 – Dia de la Constitució;
  • 7 de desembre de 2021 – Dia de lliure disposició;
  • 8 de desembre de 2021 – Immaculada Concepció;
  • 28 de febrer de 2022 – Dia de lliure disposició;
  • 11 de maig de 2022 – Festa local;
  • 6 de juny de 2022 – Pasqua Granada;
 • Acabament de classes: 22 de juny de 2022;

 

2. Horari marc dels grups:


Les entrades i sortides dels diferents grups es troben decalades en el temps i/o espai per tal que hi hagi el menor contacte entre ells. Pel curs 21/22 continuarà essent molt important que l’alumnat sigui puntual i respecti especialment els horaris. El primer dia de curs rebran les instruccions de quina és la porta, recorregut i procediment per a l’entrada/sortida del centre i els esbarjos.

 • ESO: 
  • 1r ESO: de 8:10 a 14:40 h
  • 2n ESO: de 8:10 a 14:40 h
  • 3r ESO: de 8:05 a 14:35 h
  • 4t ESO: de 8:05 a 14:35 h
 • Batxillerat: de 8:15 a 14:45 h
 • Cicles formatius de Grau Mitjà: de 8:15 a 14:45 h
 • Cicles formatius de Grau Superior: de 15 a 21 h