La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) és una xarxa telemàtica pública, al servei dels centres docents de primària i secundària de Catalunya. Proposa tota una sèrie d'eines telemàtiques: servei d'allotjament de fitxers, blogsinteractius, correu electrònic, informació oficial, recursos pedagògics, formació permanent del professorat, informació i jocs pedagògics per als alumnes. De més, allotja llocs web de professors i centres docents

 

 

Edu365.cat o simplement Edu365 és un portal educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, orientat i desenvolupat específicament per a l'alumnat i les seves famílies, que es basa en les infraestructures i serveis de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). El portal proporciona al professorat un conjunt de recursos i serveis que el poden ajudar en el desenvolupament de la tasca educativa segons matèries i etapes, així com eines als alumnes per fer pràctiques, resoldre dubtes o usar pàgines webs.

 

 

Edu3.cat és un portal de ràdio i TV educatives per Internet que va néixer el 27 d'octubre del 2007, fruit d'un conveni de col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Ha estat pioner a l'estat espanyol en l'oferta educativa per Internet i s'ha posicionant com un portal de referència de TV i Ràdio educatives a nivell europeu. El fons del portal l'integren materials de Televisió de Catalunya TV3, Catalunya Ràdio, del propi Departament i d'altres ens.

 

 

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és un servei educatiu del Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya a disposició dels centres escolars dels diferents territoris. Aquest Servei està integrat per un nombre variable de professionals provinents de l'àmbit educatiu que donen suport als centres educatius en temes diversos: formació del professorat, dinàmica educativa en general, mediateca (préstec i assessorament de recursos materials), elaboració de materials didàctics, etc.

Existeixen diferents Centres de Recursos Pedagògics arreu de Catalunya, distribuïts per comarques o zones territorials concretes, i cadascun té assignada una àrea geogràfica, zona educativa, determinada per a la seva actuació.

 

 

Accediu al web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

 

Accediu al web del Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya

 

 

Accès al web de la Paeria de Lleida