Què és el Pla Lector?

El Pla Lector és un projecte que consisteix a incloure en l’horari de l’alumnat una hora de lectura setmanal, és a dir, destinada específicament a aquesta activitat.

 

Tasques prèvies a la posada en marxa

-El professorat ha assistit a unes sessions de formació impartides per l’assessora LIC assignada per Ensenyament, durant el primer trimestre, per tal d’adquirir els coneixements imprescindibles per dur a terme aquest projecte.

-S’han confeccionat uns cartells per posar a la porta durant la sessió de lectura, on es demana respecte i silenci per part de la resta de l’alumnat.

-S’han realitzat activitats adreçades a la conscienciació de l’alumnat sobre la importància de la lectura: biografies lectores que s’han penjat en murals a les classes, debats sobre la necessitat de llegir, confecció de llistats de bones raons per llegir, parlar dels beneficis de la lectura, fer dibuixos per il·lustrar els murals, etc.

-S’ha redactat un “decàleg de lectura”, que s’ha penjat a les aules, on es donen unes pautes per l’hora de lectura.

-S’han comprat unes caixes de plàstic amb nanses -una per cada grup-classe- per posar a dintre tots els llibres que utilitzarà l’alumnat.

-S’ha fet una tria de lectures diverses, adequades al nivell de 1r d’ESO, a partir del fons bibliogràfic de la mateixa biblioteca del Centre i també dels diversos Departaments de Llengua, Idiomes, Matemàtiques, C. Socials... etc.

-S’ha demanat una maleta de llibres en préstec a la Biblioteca Pública de Lleida per poder oferir a l’alumnat lectures de tot tipus: còmics, llibres il·lustrats , narrativa, poesia...

-Aprofitant el servei que ofereix la Biblioteca Pública anomenat “Tria i remena”, consistent en la donació de llibres a Centres Educatius, hem pogut augmentar el ventall de llibres a triar.

-S’ha enviat una carta a les famílies informant de la posada en pràctica del Pla Lector i de la importància de l’hàbit lector en tot l’alumnat. També s’ha aprofitat per demanar si volen fer alguna donació de llibres que no vulguin o no necessitin.

-S’han confeccionat uns llistats per tal de tenir un control de préstec dels llibres cada setmana. Els i les alumnes també tenen l’opció de portar-se un llibre de casa.

-S’han confeccionat uns llibrets anomenats “Diari de Lectura” on l’alumne/a tindrà un registre de la seva activitat lectora.

Implementació del Pla Lector. La posada en marxa.

En el cas del nostre Centre, la implementació del Pla Lector es fa començant el dilluns 15 de gener de 2018 a 1a hora, el següent dilluns a 2a hora, el següent a 3a .. i així successivament.

Hem començat de moment amb els quatre grups de 1r d’ESO, i la intenció és anar pujant un nivell cada curs fins que abasti els quatre de l’ESO.

Per què és important el Temps de Lectura?

Els beneficis de la lectura són prou coneguts per tothom, d’entre els quals podem destacar:

-Afavorir el desenvolupament de la competència lectora de l’alumnat.

-Fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir.

-Millorar les habilitats comunicatives, tant a nivell oral  com escrit.

-Augmentar el vocabulari.

-Adquirir coneixements.

-Desenvolupar la imaginació.

-Fomentar la creativitat.

-Endinsar-se en altres mons i realitats.

-Adquirir esperit crític.

-Despertar la curiositat.

-Viure “altres vides” a part de la teva.

-Millorar el rendiment acadèmic.

No trobarem res

que per menys et doni més!