EXQUISITE CORPSES…

EXQUISITE CORPSES…

L’alumnat  de 3r d’ESO C  ha dut a terme una activitat en llengua anglesa relacionada amb el surrealisme. La professora Cristina Costa, del departament de Visual i Plàstica, seguint la metodologia AICLE els ha impartit una classe  pràctica sobre els orígens del moviment. Aquesta activitat s’emmarca dins del Projecte  Col·laboratiu Espurn@Exquisite Corpses, coordinat per l’ICE  de la UAB. En aquest projecte l’alumnat ha de crear i inventar un cadàver exquisit ( joc inventat pels surrealistes).

L’alumnat ha de fer un terç d’un dibuix i enviar-lo a un altre centre  que, a la vegada, completarà la segona part. Finalment, un altre centre l’acabarà per arribar a la totalitat de la figura.

La llengua vehicular del projecte és l’anglès per tal de millorar les  competències de l’alumnat  i amb l’objectiu que aquest sigui protagonista del seu aprenentatge.