Espais sense fum

Espais sense fum

Encara que ja fa temps que es va regular, no és molt conegut pels estudiants que tant a l’interior com als espais exteriors dels centres educatius com l’entrada, plaça i voreres a l’edifici està prohibit fumar. A més la llei preveu sancions pels qui incompleixi aquesta norma. Per això, i en prevenció de sancions, aquest estiu hem senyalitzat millor els espais on no es pot fumar, per tenir un centre realment lliure de fum i promoure una vida saludable. També recordem que aquesta prohibició afecta als espais de la plaça annexa a l’Hospital Arnau de Vilanova com també podreu veure oportunament senyalitzat.