Nikita Deinega al Fòrum JOVES TALENTS DE CATALUNYA

Nikita Deinega al Fòrum JOVES TALENTS DE CATALUNYA

Entre els dies 30 de juny i 3 de juliol es va realitzar a Berga el Fórum de Joves Talents de Catalunya, en el qual van participar 40 estudiants amb els millors expedients acadèmics de tot el territori català. L’objectiu d’aquest projecte era incentivar la ciència i la tecnologia, concretament es va tractar el tema de les energies, a partir de la realització d’un treball de grup executat durant aquests dies i d’una presentació final el darrer dia. Els grups estaven formats per 8 alumnes, és a dir, hi havia 5 grups de 8 alumnes. A més, a cada grup se li va adjudicar un becari perquè l’ajudés i el guiés. El Nikita Deinega va formar part del cinquè grup, que tenia com a títol ‘’L’energia i l’eficiència’’.