• Vols + informació? que t'avisem per la preinscripció? o fer-nos una visita? CLICA AQUÍ i ens posarem en contacte amb tu

Nivell educatiu:

Grau mitjà

Durada:

2 cursos
2000 hores
1650 + 350 de pràctiques

Horari marc:

Matí
de 8:15 a 15 h

Que estudiaràs?

La competència general d'aquest títol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

On treballaràs?

Treballaràs en empreses dedicades al muntatge i al manteniment d'instal·lacions de maquinària, equip industrial i línies automatitzades.

Accediràs al món laboral com a:
  • Mecànic/a de manteniment
  • Muntador/a industrial
  • Muntador/a d’equips elèctrics
  • Muntador/a d’equips electrònics
  • Mantenidor/a de línia automatitzada
  • Muntador/a de béns d’equip
  • Muntador/a d’automatismes pneumàtics i hidràulics
  • Instal·lador/a electricista industrial
  • Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió

Currículum

Mòduls ProfessionalsHores Unitats formatives
Total2000
MP1 Tècniques de fabricació198UF1 Interpretació gràfica
UF2 Materials
UF3 Metrologia
UF4 Mecanitzat manual
UF5 Mecanitzat amb maquina-eina
MP2 Tècniques d'unió i muntatge.132UF1 Procediments de muntatge i unió
UF2 Conformació i unions no soldades
UF3 Soldadura
MP3 Electricitat i automatismes elèctrics.231UF1 Mesures en els circuits de C.C
UF2 Mesures en els circuits de C.A
UF3 Instal·lacions electrotècniques
UF4 Quadres elèctrics
MP4 Automatismes pneumàtics i hidràulics.198UF1 Automatismes pneumàtics
UF2 Automatismes hidràulics
UF3 Programació d’automatismes pneumàtics i hidràulics.
MP5 Muntatge i manteniment mecànic.198UF1 Elements de maquines
UF2 Muntatge i posada en marxa de màquines
UF3 Manteniment mecànic
MP6 Muntatge i manteniment elèctricelectrònic.165UF1 Màquines elèctriques
UF2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
UF3 Sistemes automàtics per màquines elèctriques
MP7 Muntatge i manteniment de línies automàtiques198UF1 Organització del manteniment industrial
UF2 Processos auxiliars de producció
UF3 Sistemes mecatrònics
UF4 Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics
MP8 FOL99UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals
MP9 EiE66UF1 EIE
MP10 Anglés tècnic 99UF1 Anglés tècnic
MP11 Síntesi66UF1 Síntesi
14 FCT350

I en acabar també pots seguir millorant la teva formació:

Podràs accedir a un altre cicle formatiu de grau mitjà, al batxillerat o a un cicle de grau superior.

Carnets professionals:

Aquesta titulació habilita pel desenvolupament professional en l'àmbit de la conservació d'ascensors.