• Vols + informació? que t'avisem per la preinscripció? o fer-nos una visita? CLICA AQUÍ i ens posarem en contacte amb tu

Durada:

2 cursos
2000 hores
1650 + 350 de pràctiques

Horari marc:

Matí
de 8:15 a 15 h

Modalitat 3x2

Amb 1 curs + es pot obtenir el títol de
Tècnic en Instal·lacions de
Producció de calor

Que estudiaràs?

La competència general d’aquest títol consisteix en muntar i mantenir instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

On treballaràs?

Treballaràs en empreses que munten i mantenen instal·lacions tèrmiques i de fluids, relacionades amb els subsectors del fred comercial, del fred industrial i de la climatització, tant als sectors de l’edificació i obra civil com en el sector industrial.

Accediràs al món laboral com a:
  • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Mantenidor/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Instal·lador/a frigorista en processos industrials
  • Mantenidor frigorista en processos industrials
  • Instal·lador/a i muntador/a d’equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals
  • Mantenidor/a i reparador/a d’equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals

Currículum

Mòduls ProfessionalsHores Unitats formatives
M1 Tècniques de muntatge d'instal·lacions.(*)264UF1 : Representació gràfica.
UF2: Tècniques de mecanització i unions no soldades.
UF3: Soldadures.
M2 Instal·lacions elèctriques i automatismes.264UF1: Representació gràfica en instal·lacions elèctriques.
UF2: Muntatge i mecanització de quadres elèctrics.
UF3: Automatització elèctrica cablada.
UF4: Automatització programable.
M3 Muntatge i manteniment d'equips de refrigeració comercial.132UF1 : Muntatge i posada en marxa d’equips de refrigeració comercial.
UF2: Manteniment d’equips de refrigeració domèstics i comercials.
M4 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques industrials.165UF1: Muntatge d’instal·lacions frigorífiques.
UF2: Posada en marxa d’instal·lacions frigorífiques.
UF3: Automatismes aplicats a les instal·lacions frigorífiques.
UF4: Manteniment d’instal·lacions frigorífiques.
M5 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.165UF1: Muntatge i posada en marxa d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
UF2: Automatització i regulació de les instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
UF3: Manteniment de les instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
M6 Configuració d'instal·lacions de fred i climatització.132UF1: Configuració d’instal·lacions frigorífiques.
UF2: Configuració d’instal·lacions climatització i ventilació.
M7 Màquines i equips tèrmics.198UF1: Balanç energètic d’instal·lacions tèrmiques.
UF2: Instal·lacions frigorífiques i de climatització.
UF3: Instal·lacions de calefacció i ACS.
UF4: Cambres frigorífiques.
MP8 FOL99UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals
MP9 EiE66UF1 EIE
MP10 Anglés tècnic 99UF1 Anglés tècnic
MP11 Síntesi66UF1 Síntesi
12 FCT350
Total2000

I en acabar també pots seguir millorant la teva formació:

Podràs accedir a un altre cicle formatiu de grau mitjà, al batxillerat o a un cicle de grau superior (superant la prova d'accés).

Carnets professionals:

Amb aquesta titulació s'obté directament els carnets professionals:

  • Instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
  • Certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats

També t'habilita per desenvolupar-te professionalment en l'àmbit del Reglament d'Instal·lacions Frigorífiques.