Certificats de superació de la prova

Tots els aspirants que hagin superat parcialment o totalment la prova d’accés rebran per correu electrònic el certificat digital que ho acredita. El certificat s’enviarà al correu electrònic que l’aspirant va indicar en fer la inscripció a la prova.

 

Podeu consultar tota la informació de les proves d’accés (calendari, inscripció, temaris, qualificacions, etc.) al web oficial d’ensenyament:

Instruccions per al dia de la prova


 • És obligatori dur mascareta per accedir a la prova
 • La durada de les proves és de 4 hores i, seguint les instruccions del Departament d’Educació, no es podrà fer descans entre aquestes. S’haurà de romandre al mateix lloc assignat mentre durin les proves.
 • No hi ha servei de cantina. És convenient que dugeu alguna petita ampolla d’aigua.
 • No es facilitarà material per al desenvolupament de les proves (bolígraf, llapis, goma d’esborrar, etc.) ni es podrà compartir, per mesures higièniques i de seguretat.
 • Consulteu el material específic a dur en cada prova:

 

Proves d’accés a grau mitjà


 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 
 • Prova: 25 de juny de 2020 a les 8.30 h (En el cas d’haver de convocar els aspirants en dos grups separats, es notificarà per correu electrònic als aspirants admesos.)
 • Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 
 • Termini per presentar reclamacions: del 9 al 13 de juliol de 2020. Les reclamacions s’han de fer mitjançant un correu electrònic adreçat al correu c5002726@xtec.cat.
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020
 • Convocatòria d’incidències:
  • S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova. 
  • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
  • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
  • Prova incidències: 2 de juliol de 2020 –  Pròximament es publicarà l’hora de convocatòria

 

Proves d’accés a grau superior


 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 
 • Prova part comuna: 29 de juny de 2020 a les 8.30 h (En el cas d’haver de convocar els aspirants en dos grups separats, es notificarà per correu electrònic als aspirants admesos.)
 • Prova part específica: 30 de juny de 2020 a les 8.30 h (En el cas d’haver de convocar els aspirants en dos grups separats, es notificarà per correu electrònic als aspirants admesos.)
 • Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 
 • Termini per presentar reclamacions: del 9 al 13 de juliol de 2020. Les reclamacions s’han de fer mitjançant un correu electrònic adreçat al correu c5002726@xtec.cat.
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020
 • Convocatòria d’incidències:
  • S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova c5002726@xtec.cat.
  • Inscripció: no més tard de les 12 h del 1 de juliol de 2020.
  • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020 
  • Prova incidències: 6 de juliol de 2020. Pròximament es publicarà l’hora de convocatòria 

 

Presentació de documentació: del 8 al 18 de juny de 2020


La presentació de la documentació la podreu fer enviant un correu electrònic amb la documentació escanejada o fotografiada a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova. En el cas de l’Institut Guindàvols: c5002726@xtec.cat. A la documentació que presenteu hi heu d’afegir el vostre DNI.

Indicacions per enviar el correu: Indiqueu a l’assumpte el tipus les proves d’accés on us heu inscrit i els vostres Cognoms i Nom.

Assumpte: Proves d’accés GM/GS – Cognoms, Nom

Recomanacions per fotografiar els documents:


 

Feu la fotografia perpendicular al document. No en perspectiva. Eviteu que es deformi el text.

Centreu el document i aprofiteu al màxim l’espai a la fotografia.

Reviseu l’enfocament i nitidesa de la fotografia. El text s’ha de llegir clarament.
Eviteu zones d’ombra