Trobareu tota la informació sobre les proves a la web oficial:

 

Calendari


Totes les dates proposades són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia

 • Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
 • Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 d’abril de 2021
 • Presentació de la documentació al centre: del 14 al 27 d’abril de 2021 (a secretaria, de 9 a 14 hores)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021
 • Prova: 5 de maig de 2021
  • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  • 16 h Primer bloc: parts comunicativa i social
  • 18 h Descans
  • 18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica
 • Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 24 al 26 de maig de 2021 (de 9 a 14 hores)
 • Qualificacions definitives: 28 de maig de 2021
 • Emissió de certificats: a partir del 31 de maig de 2021

 

Instruccions per al dia de la prova


 • És obligatori dur mascareta per accedir a la prova
 • És convenient que dugeu alguna petita ampolla d’aigua.
 • No es facilitarà material per al desenvolupament de les proves (bolígraf, llapis, goma d’esborrar, etc.) ni es podrà compartir, per mesures higièniques i de seguretat.
 • Material específic a dur en cada prova:

  Tots els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a altres aspirants.

  Matèria

  Material específic

  Competència en llengua catalana

  Cap material específic

  Competència en llengua castellana

  Cap material específic

  Competència en llengua estrangera anglesa

  Cap material específic

  Competència en llengua estrangera francesa

  Cap material específic

  Competència social i ciutadana

  Calculadora

  Competència matemàtica

  Llapis
  Goma d’esborrar
  Regle
  Escaire
  Transportador d’angles
  Tres llapis de colors diferents i
  Calculadora

  Competència d’interacció amb el món físic

  Calculadora

  Competència en tecnologies

  Calculadora

   

Reclamacions – del 24 al 26 de maig


Les persones aspirants tenen dret a presentar una reclamació contra les qualificacions obtingudes, les puntuacions del currículum o les exempcions atorgades a la prova. Aquesta
reclamació, l’ha de presentar per escrit la persona aspirant, o si és menor d’edat el progenitor o el/la tutor/a legal, a la secretaria del centre, entre el 24 i 26 de maig de 2021, dins l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores).

 

Certificats de superació de la prova – a partir del 31 de maig


Tots els aspirants que hagin superat parcialment o totalment la prova d’accés rebran per correu electrònic el certificat digital que ho acredita. El certificat s’enviarà al correu electrònic que l’aspirant va indicar en fer la inscripció a la prova.

 

Convocatòria d’incidències


S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre seu triat per fer la prova. 

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2021
 • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021
 • Prova: 18 de maig de 2021 a les 9.30 h a l’Institut Caparrella