Proves d'Accés a Grau Superior 2019

15 i 20 de maig

 

Atenció, canvi de dates:

Es trasllada el dia de la prova de les matèries específiques al 20 de maig a causa de la vaga convocada pel dia 16 de maig.

 

Calendari:

Part comuna: 15 de maig de 2019

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16.00 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18.00 h Descans
18.30 h Segon bloc: Llengua Estrangera i Matemàtiques

 

Part específica: 20 de maig de 2019 (data modificada!)

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16.00 h Matèries específiques triades

 

· Qualificacions provisionals: 28 de maig de 2019

· Reclamacions al centre: 29 de maig de 2019 a les 15 hores

· Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 4 de juny de 2019