Escull l'ensenyament

que desitgis per veure'n

la informació de matrícula

per al curs 19/20.

ESO

Educació Secundària Obligatòria

Per formalitzar la matrícula cal que ompliu els impresos i els presenteu a Secretaria conjuntament amb el comprovant de pagament de la quota.

Terminis de matrícula:

1r ESO: del 20 al 26 de juny

2n, 3r i 4t ESO: del 27 de juny al 3 de juliol

Impresos de matrícula:

1r ESO

+info i impresos de matrícula
(impressió a dues cares)

2n ESO

+info i impresos de matrícula
(impressió a dues cares)

3r ESO

+info i impresos de matrícula
(impressió a dues cares)

4t ESO

+info i impresos de matrícula
(impressió a dues cares)

BATX

Batxillerat

Per formalitzar la matrícula cal que ompliu els impresos i els presenteu a Secretaria conjuntament amb el comprovant de pagament de la quota.

Terminis de matrícula:

Matrícula ordinària: del 9 al 15 de juliol

Alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre

Impresos de matrícula:

Batxillerat

+info i impresos de matrícula
(impressió a dues cares)

CFGM

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per formalitzar la matrícula cal que ompliu els impresos i els presenteu a Secretaria conjuntament amb el comprovant de pagament de la quota.

Terminis de matrícula:

Matrícula ordinària: del 9 al 15 de juliol

2n període d'admissió: 9 i 10 de setembre

En el segon període d'admissió només hi poden participar els sol·licitants que han fet la preinscripció en el primer període i que no han obtingut plaça.

- Ampliació de sol·licituds (2a fase d'admissió): 3 i 4 de setembre de 2019
- Llista d'admesos (2a fase d'admissió): 6 de setembre de 2019
- Període de matrícula (2a fase d'admissió): 9 i 10 de setembre de 2019

Impresos de matrícula:

Grau Mitjà.

+info i impresos de matrícula
(impressió a dues cares)

CFGS

Cicles Formatius de Grau Superior

Per formalitzar la matrícula cal que ompliu els impresos i els presenteu a Secretaria conjuntament amb els comprovants de pagament de la quota i del preu públic.

Terminis de matrícula:

Matrícula ordinària: del 18 al 23 de juliol

Impresos de matrícula:

Grau Superior.

+info i impresos de matrícula
(impressió a dues cares)