• Vols + informació? que t'avisem per la preinscripció? o fer-nos una visita? CLICA AQUÍ i ens posarem en contacte amb tu

Nivell educatiu:

Grau superior

Durada:

2 cursos
2000 hores
1650 + 350 de pràctiques

Horari marc:

Tarda
de 15:00 a 21 h

Modalitat 3x2

Amb 1 curs + es pot obtenir el títol de
Tècnic Superior en Manteniment
d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Que estudiaràs?

Aquest cicle té com a competències generals avaluar l’eficiència de les instal·lacions d’energia i aigua en edificis, recolzant tècnicament el procés de qualificació i certificació energètica d’edificis, i configurar instal·lacions solars tèrmiques, gestionant el seu muntatge i manteniment en condicions de seguretat, qualitat i respecte ambiental

On treballaràs?

Treballaràs en el sector energètic, en institucions competents en auditories, inspeccions i certificacions energètiques, i en empreses dedicades a fer estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d’instal·lacions d’energia solar en edificis.

Accediràs al món laboral com a:
 • Tècnic/a d’eficiència energètica d’edificis
 • Ajudant/a de processos de certificació energètica d’edificis
 • Tècnic/a comercial d’instal·lacions solars
 • Responsable de muntatge d’instal·lacions solars tèrmiques
 • Responsable de manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques
 • Gestor/a d’energia
 • Promotor/a de programes d’eficiència energètica

La estratègia Europa 2020 fixa per la segona dècada del segle XXI un estalvi energètic del 20% en el consum energètic. Actualment ja se'n deriven diverses directives i normes que fan del sector de l'eficiència energètica un pilar bàsic per al desenvolupament del treball i creixement intel·ligent i sostenible.

Domina les eines més importants per assolir i certificar l'eficiència energètica en edificis i instal·lacions. Coneix també les possibilitats d'integrar-hi energies renovables. Endinsat en les tècniques per assolir Edificis d'energia zero, Passivhauss, més sostenibles, amb instal·lacions i evolvents més eficients.

Currículum

Mòduls ProfessionalsHoresUnitats formatives
Total2000
MP1 Configuració d’instal·lacions solars tèrmiques132UF 1: Estudis de viabilitat d’instal·lacions
UF 2:Disseny d’instal·lacions
UF 3: Documentació d’instal·lacions
UF 4: Estudis de seguretat
MP2 Gestió eficient de l’aigua en edificació66UF1: Xarxes d’aigua i sanejament als edificis
UF2: Eficiència de les instal·lacions d’aigua als edificis
MP3 Representació gràfica d’instal·lacions132UF 1 Simbologia i esquemes bàsics d’instal·lacions
UF 2 Plànols d’instal·lacions amb programes de disseny
UF 3 Plànols i isomètriques d’instal·lacions
MP4 Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua66UF1.Tècniques de màrqueting
UF2. Accions divulgatives sobre l’ús de l’energia i l’aigua
MP5 Certificació energètica d’edificis198UF1. Demanda energètica d’edificis
UF2. Qualificació i certificació energètica d’edificis
MP6 Eficiència energètica d’instal·lacions198UF1: Eficiència energètica
UF2: Estalvi energètic i millora de l’eficiència energètica
UF3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació en edificis
MP7 Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques132UF1: Planificació del muntatge d’instal·lacions
UF2 : Posada en servei d’instal·lacions
UF3: Planificació del manteniment d’instal·lacions
MP8 Processos de muntatge d’instal·lacions231UF 1 Tècniques de mecanització i unió
UF 2 Muntatge i funcionament d’instal·lacions bàsiques de fred i climatització
UF 3 Muntatge i funcionament d’instal·lacions bàsiques de calefacció.
MP9 Equips i instal·lacions tèrmiques231UF 1 Balanç energètic d’instal·lacions tèrmiques: calefacció, climatització i refrigeració
UF 2 Equips i instal·lacions de canalitzacions
UF 3 Equips i instal·lacions de climatització i ventilació
UF 4 Equips i instal·lacions frigorífiques
UF 5 Equips i instal·lacions de calefacció i A.C.S
UF 6 Equips i instal·lacions contra incendis
MP11 FOL99UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals
MP12 EiE66UF1 EIE
MP13 Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica99UF1 Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica
FCT - Pràctiques en empreses350

I en acabar també pots seguir millorant la teva formació:

També podràs accedir a un altre cicle formatiu o a un grau universitari oficial.

Carnets professionals:

Amb aquesta titulació s'obté directament els carnets professionals:

 • Instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
 • Certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de
  gasos fluorats

També t'habilita per desenvolupar-te professionalment en l'àmbit del Reglament d'Instal·lacions Frigorífiques.