• Vols + informació? que t'avisem per la preinscripció? o fer-nos una visita? CLICA AQUÍ i ens posarem en contacte amb tu

Durada:

2 cursos
2000 hores
1650 + 350 de pràctiques

Horari marc:

Matí
de 8:15 a 15 h

Modalitat 3x2

Amb 1 curs + es pot obtenir el títol de
Tècnic en Instal·lacions frigorífiques
i de climatització

Que estudiaràs?

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

On treballaràs?

Treballaràs en empreses que realitzen el muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids, relacionades amb els subsectors de la calefacció, les instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària i gasos, en els sectors industrial, d’edificació i obra civil.

Accediràs al món laboral com a:
  • Instal·lador/a i mantenidor/a d’equips de producció de calor
  • Instal·lador/a i mantenidor/a d’instal·lacions de calefacció i d’aigua calenta sanitària
  • Instal·lador/a i mantenidor/a d’instal·lacions solars tèrmiques
  • Instal·lador/a i mantenidor/a d’instal·lacions d’aigua
  • Instal·lador/a i mantenidor/a d’instal·lacions de gas i combustibles líquids

Currículum

Mòduls ProfessionalsHores Unitats formatives
Total2000
MP1 Tècniques de muntatge d'instal·lacions.(*)264UF1 Representació gràfica
UF2 Tècniques de Mecanització i unions no soldades
UF3 Soldadures
MP2 Instal·lacions elèctriques i automatismes (**)264UF1 Representació gràfica en instal·lacions elèctriques
UF2 Muntatge i mecanització de quadres elèctrics
UF3 Automatització elèctrica cablada
UF4 Automatització programable
MP3 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques. (*)165UF1: Muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció
UF2: Posada en marxa d’instal·acions de calefacció i extracció
UF3: Manteniment d'instal·lacions de climatització ventilació i extracció
MP4 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua. (*)132UF1: Elements i configuracions d’instal·lacions d’aigua i evacuació
UF2: Muntatge i instal·lació de xarxes d’aigua i evacuació
UF3: Manteniment, diagnosi i reparació d’instal·lació d’aigua i evacuació
MP5 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica. (*)99UF1: Muntatge d’instal·lacions d’energia solar tèrmica
UF2: Posada en marxa d’instal·lacions d’energia solar tèrmica
UF3: Manteniment de les instal·lacions d’energia solar tèrmica
MP6 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids. (*)66UF1: Elements i configuració d’instal·lacions de gas i combustibles líquids
UF 2: Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids
MP7 Màquines i equips tèrmics198UF1: Balanç energètic d’instal·lacions tèrmiques.
UF2: Instal·lacions frigorífiques i de climatització.
UF3: Instal·lacions de calefacció i ACS.
UF4: Cambres frigorífiques.
MP8 Configuració d’instal·lacions calorífiques132UF1: Configuració de petites d’instal·lacions de calefacció i ACS
UF2: Documentació tècnica d'instal·lacions de petita potència de calefacció i ACS
MP9 FOL99UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals
MP10 EiE66UF1 EIE
MP11 Anglés tècnic 99UF1 Anglés tècnic
MP12 Síntesi66UF1 Síntesi
FCT - Pràctiques en empresa350

I en acabar també pots seguir millorant la teva formació:

Podràs accedir a un altre cicle formatiu de grau mitjà, al batxillerat o a un cicle de grau superior (superant la prova d'accés).

Carnets professionals:

Amb aquesta titulació s'obté directament els carnets professionals:

  • Instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
  • Certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de
    gasos fluorats