El curs vinent l’Institut Guindàvols ofereix un Curs d’Especialització en Fabricació Additiva, el qual capacita per desenvolupar i gestionar projectes de fabricació additiva mitjançant l’ús d’impressió 3D, supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa d’aquests projectes, així com prendre decisions d’implementació en el desenvolupament de productes d’empresa (auxiliars o finalistes) respectant criteris de qualitat, disseny, seguretat i respecte al medi ambient.

El curs es farà en horari de tarda i té una durada de 600 hores (495 en un centre educatiu i 105 en un centre de treball).

Consulteu el següent fullet informatiu per a més informació:

 

Requisit d’accés


Per accedir al curs d’especialització en Fabricació Intel·ligent és necessari estar en possessió d’algun dels següents títols de grau superior:

 • CFGS Audiologia Protètica (CFPS SAG0)
 • CFPS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (CFPS FMB0)
 • CFGS Construccions Metàl·liques (CFPS FMA0)
 • CFGS Patronatge i Moda (CFPS TXE0)
 • CFGS Automoció (CFPS TMA0)
 • CFPS Disseny en Fabricació Mecànica (CFPS FMC0)
 • CFGS Direcció de Cuina (CFPS HTD0)
 • CFGS Projectes d’Edificació (CFPS EOB0)
 • CFGS Energies Renovables (CFPS EAC0)
 • CFGS Projectes d’Obra Civil (CFPS EOA0)
 • CFGS Programació de la Producció en l’Emmotllament de Metalls i Polímers (CFPS FMD0)
 • CFGS Disseny i Moblament (CFPS FSA0)
 • CFGS Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell (CFPS TXA0)
 • CFPS Automatització i Robòtica Industrial (CFPS EEB0)
 • CFGS Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (CFPS ISE0)
 • CFGS Vestuari a Mida i d’Espectacles (CFPS TXB0)
 • CFGS Caracterització i Maquillatge Professional (CFPS IPD0)
 • CFGS Ortopròtesi i Productes de Suport (CFPS SAB0)

 

Preinscripció


Per tal de ser admés/a al curs d’especialització en Fabricació Additiva cal fer prèviament una sol·licitud de preinscripció.

Aquesta sol·licitud consisteix en presentar un formulari omplert amb les teves dades acompanyat de la documentació indentificativa i que acrediti el títol al·legat i la qualificació obtinguda.

Cal portar-ho tot a la secretaria del centre.

Documentació a presentar:

 1. Sol·licitud de preinscripció omplerta
 2. Documentació identificativa
  • Si és major d’edat:
   • DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
  • Si és menor d’edat:
   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
   • DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora de l’alumne.
    Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport; i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

   De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
 3. Títol del cicle de formació professional realitzat
 4. Certificat de la qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l’accés.

 

Matrícula


Un cop estigueu admesos/es al curs, rebreu un correu electrònic (al correu facilitat en la preinscripció) amb les instruccions per fer la matrícula.

 

Calendari


 • Oferta de places: 14 de juny de 2022
 • Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: Del 30 de juny al 6 de juliol de 2022
 • Data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat: 7 de juliol de 2022 a les 11 hores al despatx de direcció de l’Institut Guindàvols
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 7 de juliol
 • Termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional: Del 8 al 14 de juliol
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació i llista d’alumnes admesos: 15 de juliol
 • Període de matrícula: Del 18 al 22 de juliol

 

Oferta de places


L’oferta al curs d’especialització és de 15 places.