I Concurs de fotografia "Dirigim la mirada"
Bases del concurs

El Departament de Ciències Socials de l’Institut Guindàvols organitza el I Concurs de Fotografia “Dirigim la mirada”.

Aquesta I Edició 2016 vol centrar la seva atenció en el tema PORTES i qualsevol significat que s’hi pugui associar:

 

“Portes que miren endins”

“Portes que conviden a entrar”

“Portes obertes”

“Portes tancades”

“Portes que obren mons”

 

 BASES

TEMA

“Portes”

 

PARTICIPANTS

El concurs serà de lliure participació. Poden presentar les seves fotografies alumnat de 6è de centres adscrits, alumnat del centre, així com professorat, personal del PAS i famílies.

CATEGORIES:

Categoria A: Alumnat de 6è dels centres de Primària adscrits.

Categoria B: Alumnat d’ESO

Categoria C: Batxillerat i Cicles Formatius

Categoria D: Adults (professorat, PAS i famílies)

 

OBRES

L’autor podrà escollir qualsevol PORTA, amb qualsevol dels significats que puguin associar-se.

Format: Les fotografies es presentaran en format digital (jpeg) amb una qualitat mínima de 2000x1500 pixels.

Tècnica: Podrà ésser en color o en blanc i negre.

Presentació: Les obres hauran de portar un títol i el nom de l’autor sota pseudònim.

Nombre: Tan sols es podrà presentar una fotografia per autor.

TRAMESA

S’utilitzarà com a tramesa l’adreça web:  https://www.wetransfer.com/

En la tramesa de l’arxiu cal fer constar el títol de l’obra, la categoria per la qual es concursa i el pseudònim. No s’ha de fer constar el nom original de l’autor.

Caldrà adreçar l’arxiu a ccss@institutguindavols.cat

A Consergeria s’habilitarà una bústia per al lliurament dels sobres que han de contenir: títol de l’obra i identificació de l’autor (nom, data de naixement, DNI (si se’n té) i telèfon). En la part exterior del sobre haurà de fer constar el títol de l’obra, la categoria i el pseudònim.

 

CALENDARI

La data màxima de lliurament serà el 15 d’abril de 2016. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en un acte que tindrà lloc el dia 22 d'abril durant la jornada de celebració de Sant Jordi a l’Institut Guindàvols.

Les fotografies guanyadores es podran difondre a través de la pàgina web del centre i altres mitjans que es considerin necessaris.

 

JURAT

Presidenta: Glòria Garcia

Vocals: Antoni Vila, Teresa Closa, Pere Mallada, Raquel Codina, David Saura i Xavier Beà.

Secretari: Guillem Fontanillas

 

PREMIS

Primer premi de 50 €

Segon premi de 30 €

Tercer premi de 15 €

La quantia del premi s’atorgarà amb un val destinat a la compra de material escolar o informàtic.

El premi s’haurà de recollir el dia del lliurament, en cas contrari s’entendrà que hi renuncia.

 

PROPIETAT DE LES OBRES

Les fotografies guanyadores quedaran en propietat del centre, el qual tindrà el dret de publicar-les. L’organització del concurs es compromet a fer constar el nom de l’autor sempre que es publiquin.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.