ASSOLIMENT COMPETÈNCIES

Des de l'organització dels diferents àmbits fins a les metodologies, el nostre compromís és en la superació personal de tot l'alumnat. El disseny de cada curs permet adaptar l'aprenentatge al ritme de cada alumne, amb reptes centrats en el desenvolupament de competències més enllà dels continguts teòrics. És en aquest punt que les experiències que l'alumnat viu tan dins com fora del centre esdevenen la peça clau del nostre model.

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

Per garantir l'assoliment de les competències desenvolupem projectes interdisciplinaris en que des de diverses disciplines i treballant en equip l'alumnat ha de superar un repte que li suposarà cercar, transformar i exposar informació i destresses diverses. Els projectes finalitzen en un producte que és la suma de tot el treball de l'equip posant en valor les intel·ligències múltiples i generant motivació vers l'aprenentatge.

DIVERSIFICACIÓ

La potenciació de les intel·ligències múltiples es consolida amb el ventall de matèries optatives i activitats lligades al currículum.

Des de les matèries optatives s'aprofundeix en una àrea d'interessos de l'alumnat d'una forma pràctica i dinàmica: astronomia, robòtica, emprenedoria, multimèdia

L'oferta de sortides aprofita totes les oportunitats del nostre entorn per enllaçar la vivència de l'aula amb el món real i actual.

TREBALLS DE SÍNTESI

Els treballs de síntesi esdevenen tot un repte col·lectiu per a tota la promoció. És el nostre objectiu posar a prova la iniciativa, organització, autonomia i creativitat de tot l'alumnat per assolir una fita. Al llarg de tota l'etapa el Treball de Síntesi posa l'accent en unes competències determinades a mesura que l'edat facilita l'assoliment de reptes superiors.

El resultat no solament ens sorprèn cada curs, sinó que esdevé una mostra del talent de l'alumnat que va més enllà dels límits del currículum.