III Jornades d’experiències STEAM

III Jornades d’experiències STEAM

Guindàvols va estar present en la III jornada d’intercanvi d’experiències STEAM amb dues ponències:

Microprojectes de sostenibilitat

Aquests tres darrers anys, el professorat del departament de Ciències Experimentals hem dissenyat microprojectes STEAM, amb els que hem tractat diferents aspectes de sostenibilitat:

– Quina és la nostra responsabilitat en el canvi climàtic?

– Saps què respires?

– Fem net!

El que va començar essent una activitat nostra ha anat involucrant altres departament i aquest darrer curs hem comptat amb els companys del departament de Tecnologia, Visual i Plàstica i Educació Física.

Presentació: https://drive.google.com/open?id=1GFA69DEBJ3kftLWXRL767tqNZNv937T1&authuser=mbarrio%40xtec.cat&usp=drive_fs

Gravetat 0

Projecte STEAM que pretén fomentar la ciència espacial a partir de l’elaboració d’ un curt científic, divertit però no exempt de rigor científic, que ajudi, sobretot els més joves a ampliar el seus coneixements sobre l’astronàutica i a promoure les seves vocacions científiques.

Presentació: https://drive.google.com/open?id=1GK6oNmjjXmpb7n0bDIQEvoMiVLTPWvwE&authuser=mbarrio%40xtec.cat&usp=drive_fs

Vídeo de la jornada (02:07:00 i 02:42:00)

ICE UdL: https://www.ice.udl.cat/ca/activitats/experiencies-steam/