Erasmus+ 2.0 “ Smart Mobility” On Fire

Erasmus+ 2.0 “ Smart Mobility” On Fire

L’ Institut Guindàvols participa en el programa Erasmus+ 2.0 “ Smart Mobility” conjuntament amb quatre centres  de diferents països de la Unió Europea: l’Istituto di Istruzione Superiore G. La Pira” d’Itàlia, el Hellenstein Gymnasium d’ Alemanya, l’Olegiul National Bilingv George Cosbuc de Romania, i el  Rigas 18.vidusslola de Letònia.

El tema principal del projecte està relacionat amb ¿com canviarà la mobilitat en els pròxims anys i quina resposta dóna l’alumnat a aquests canvis? Al mateix temps, caldria trobar solucions concretes per desenvolupar-les en els centres que participen en el projecte.

Durant la segona setmana de novembre s’ ha fet a Brussel·les la trobada preparatòria,  on s’ha reunit el professorat dels diferents centres per tal de concretar els objectius del projecte i per visitar ”La Comissió Europea,  i el “Comitè de les Regions” 

Els objectius del projecte són:

  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

La població mundial va creixent i els recursos del nostre planeta són limitats. En un futur pròxim haurem de solucionar el problema buscant nous recursos naturals a la Lluna i a Mart. Els viatges espacials esdevindran un altra classe de mobilitat. Un altre objectiu important del projecte consisteix en dissenyar un viatge a la Lluna per tal de crear-hi una ciutat. 

Aquest projecte s’ havia de desenvolupar durant els cursos 2019-20 i 2020-21, però el covid-19 ha impedit  que  l’ alumnat de primer  de batxillerat hagi viatjat  aquest trimestre a Sicília i Bucarest,  També hi haurà mobilitats a Heidenheim i Riga.