Alumnat de 2n de Batx a Experiment Any 2100

Alumnat de 2n de Batx a Experiment Any 2100

El divendres 17 de gener, l’alumnat de Geografia de 2n de Batxillerat van visitar l’exposició Experiment Any 2100 al CaixaFòrum Lleida.

Al llarg de la visita guiada van poder reflexionar sobre els reptes de futur que es presenten a la nostra societat: el creixement demogràfic, la transformació urbana i el risc de l’esgotament dels recursos. En cada espai es mostren les projeccions de futur, amb diferents graus de previsió, que són analitzats a través del que s’anomena prospectiva, mètode científic per fer projeccions raonades, basades en l’estadística i el mètode científic.

L’exposició comença amb una visió del futur des del punt de vista de la literatura i el cinema. Apropa l’alumnat a previsions que, en alguns casos, s’han complert o, si més no, hi han estat molt aprop.

A continuació es mostren escenaris de futur relacionats amb el creixement de la població, el creixement urbà en forma de megaciutats i l’aprofitament dels recursos. L’exposició acaba amb una reflexió al voltant de la tecnologia i la seva capacitat de donar resposta a les problemàtiques observades.

La reflexió feta per l’alumnat és alhora temerosa i esperançadora: davant d’un futur que pot generar por i desconcert, segur que la tecnologia sabrà donar resposta als problemes que es vagin presentant.

La podeu veure fins el 23 de febrer.