Quina és la nostra responsabilitat en el canvi climàtic?

Quina és la nostra responsabilitat en el canvi climàtic?