Classes de refrigeració industrial en Realitat Real!

Classes de <i>refrigeració industrial</i> en Realitat Real!

Per tal de formar-se des d’un punt de vista pràctic en les instal·lacions de refrigeració industrial, l’alumnat del cicle formatiu de Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids ha complementat les classes teòric-pràctiques de l’Institut amb tres visites tècniques a indústries properes que en són usuàries. L’experiència els ha permès aprofundir en les instal·lacions d’amoníac, tipus cascada amoníac-CO₂ o en sistemes secundaris amb aigua glicolada. Classes en Realitat Real!
Agraïm a les empreses La Piemontesa, Avícola de Lleida i Frigorífics de Pinyana que ens hagin permès usar les seves instal·lacions com a llibre de text. També al Tomàs d’Isofred i a l’Aleix d’Avidel per guiar-nos en aquestes instal·lacions i transmetre’ns el seu bon saber fer.