Viatges de final de curs a l’ESO: les competències a prova

Viatges de final de curs a l’ESO: les competències a prova

Viatjar és una de les experiències més completes en tant l’alumnat desenvolupa moltes competències en molt poc temps (interacció amb companys i amb l’entorn, ús de llengües, organització personal, autonomia, iniciativa, resolució de problemes, responsabilitat…). És per això que més enllà de les destinacions l’alumnat torna amb un bagatge de vivències i descobertes que difícilment són reproduïbles en un entorn escolar. Per tot això creiem que és molt oportú presentar els Viatges de Final de Curs que s’han realitzat aquest curs a ESO com a experiència formativa del nostre alumnat.

 

VIATGE D’ESTUDIS 1r ESO – AIGÜESTORTES / VALL DE BOÍ

VIATGE D’ESTUDIS 2n ESO – CALAFELL

VIATGE D’ESTUDIS 3r ESO – CARCASONNE / TOULOUSE

VIATGE D’ESTUDIS 4t ESO – ITÀLIA / TOSCANA