CARTES BALEÀRIQUES

CARTES BALEÀRIQUES

L’alumnat de 2n d’ESO ha iniciat, des del l’assignatura de llengua catalana, un projecte d’intercanvi amb l’institut Damià Huguet de Campos (Mallorca). L’objectiu del projecte és  conèixer altres realitats dialectals, culturals i geogràfiques dels Països Catalans alhora que es pretén afavorir la relació interpersonal amb alumnat de característiques similars.

La primera fase del projecte ha consistit  en una tasca de presentació i caracterització dels dialectes catalans, incidint especialment en el balear, i una activitat d’expressió escrita: la redacció d’una carta que ha d’encetar l’intercanvi epistolar. En una segona fase, i un cop s’hagi rebut resposta dels nostres destinataris mallorquins, l’alumnat elaborarà un reportatge per tal de poder presentar el nostre centre i la nostra ciutat. D’aquesta manera es potenciarà el treball de l’oralitat i el format audiovisual, així com la cooperació entre els diferents grups de 2n d’ESO. Esperem que en la part final del projecte, les noves tecnologies puguin garantir la coneixença de l’alumnat de forma més personalitzada.

De moment, les primeres cartes lleidatanes ja volen cap a Mallorca. Bon viatge!