11 de febrer: Dia internacional de la dona i de la nena a la ciència

11  de febrer: Dia internacional de la dona i de la nena a la ciència

En l’actualitat, les dones i nenes troben barreres de molts tipus, de vegades molt subtils, que dificulten la seva presència a la ciència. Aquesta desigualtat és patent en l’elecció dels estudis per part de les nenes i es va aguditzant a l’ avançar en les carreres científiques i tecnològiques. Amb l’objectiu d’aconseguir l’accés i la participació plena i equitativa en la ciència per a les dones i les nene i de la igualtat de gènere, el 15 de desembre de 2015 la Assemblea General de les Nacions Unides proclamar el 11 de febrer de cada any com el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència.

Declaració de l’Organització de les Nacions Unides:

“Les Nacions Unides convida a tots els Estats Membres, totes les organitzacions i els òrgans del sistema de les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals i regionals, el sector privat i el món acadèmic, així com a la societat civil, incloses les organitzacions no governamentals i els particulars, al fet que celebrin el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència de manera apropiada, en particular a través d’activitats d’educació i sensibilització pública per tal de promoure la participació plena i en condicions d’igualtat de les dones i les nenes en l’educació, la capacitació, l’ocupació i els processos d’adopció de decisions en la ciència, eliminar tota forma de discriminació contra la dona, fins i tot en les esferes de l’educació i l’ocupació, i sortejar les barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals al respecte mitjançant, entre altres coses, la promoció de l’establiment de polítiques i plans d’estudi en el camp de la ciència, inclosos programes escolars, segons correspongui, per fomentar una major participació de les dones i les nenes, promoure les perspectives de carrera de les dones en la ciència i reconèixer els èxits de les dones en la ciència. ”

En una època en què la major part dels reptes que se’ns presenten (crisi energètica, crisi mediambiental, crisi alimentària, reptes en medicina i en qualitat de vida …) depenen de la Ciència i la Tecnologia, no ens podem permetre prescindir del talent de la meitat de la població.