Els alumnes d'Eficiència Energètica participen a una jornada sobre edificis de consum quasi nul (nZEB)

Els alumnes d'Eficiència Energètica participen a una jornada sobre edificis de consum quasi nul (nZEB)

fotobp

El 40% de l’energia consumida a la Unió Europea correspon als edificis, és per aquest motiu que es fa necessari plantejar un ús més racional de l’energia en aquests, fins al punt que les noves directives europees fixen que l’any 2020 tots els edificis nous siguin de consum energètic quasi nul. Una utopia que està deixant de ser-ho. Per tal de conèixer les noves tècniques que s’estan duent a terme per tal de fer realitat els edificis nZEB, els alumnes del cicle formatiu d’Eficiència Energètica, van assistir a una jornada organitzada per SustainCo i  la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

La jornada va iniciar-se amb una visita guiada a la casa passiva de l’arquitecte Josep Bunyesc, la qual té en compte diferents estratègies per minimitzar-ne el consum, demostrant que és pràcticament possible prescindir de sistemes actius de calefacció i refrigeració la major part de l’any. Els alumnes van poder comprovar de primera mà els sistemes constructius utilitzats, les diferents tècniques d’arquitectura bioclimàtica i d’aprofitament d’energies renovables incorporades.

Seguidament, al col·legi d’arquitectes, es van realitzar diferents xerrades sobre els edificis nZEB abordant els punts de vista tècnic, financer i d’aprofitament d’energies renovables. Finalment es va exposar un segon cas pràctic real.