Servei de Bar-Cantina - Curs 17/18


Període de presentació de propostes: Obert.

 

- Termini: fins el 14 de juliol de 2017 a les 14:00 hores.

 

- Lloc: el sobre amb la proposta i documentació s’ha de presentar a la secretaria del centre.

 

- Horari: de 9:00 a 14:00 hores.

 

 

Documentació:

Servei de Neteja Juliol - Desembre 17


 

Plecs de condicions tècniques i administratives del contracte: